Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (για Αιτήσεις 30/6 εώς και 14/7/20)

Ιουλ 17 2020 2:58 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοινώνονται σήμερα Παρασκευή 17/7/2020 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα, κλάδο, σειρά προτίμησης και σύνολο μορίων του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για την προκήρυξη 2020Β

Προσοχή! Αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις από 30/6 εώς και 14/7/2020   (2020Β)

Σημείωση:

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων  

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων

Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 31/07/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ