Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για το έτος 2020 (Ορθή επανάληψη)

Μαρ 18 2020 6:30 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοινώνονται σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα, κλάδο, σειρά προτίμησης και σύνολο μορίων του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για τις αιτήσεις του έτους 2020

Σημείωση:

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν. Επίσης όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ιστοσελιδα loipoepikouriko.moh.gov.gr για να δει τον αριθμό πρωτοκόλλου του/της.

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Να σημειωθεί οτι έχει γίνει στις 22/3/20 ορθή επανάληψη όσον αφορά μόνο την Ονομασία Επιλεγμένης θέσης για τους κωδικούς των θέσεων 7-58, 7-59, 7-60 για τον ΟΚΑΝΑ 

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ (ορθή επανάληψη)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ (ορθή επανάληψη) 

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ (ορθή επανάληψη)

Συγκεντρωτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ (ορθή επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 02/04/2020). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ