Πίνακες κατάταξης λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού για τον Α κύκλο έτους 2024 (ΔΕ Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ)

Ιουλ 4 2024 4:15 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
 

Ανακοινώνονται σήμερα Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 οι πίνακες με την κατάταξη ανά κλάδο, φορέα και σύνολο μορίων (φθίνουσα κατάταξη) του λοιπού πλην ιατρών επικουρικού προσωπικού κλάδου ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ για τις αιτήσεις του Α κύκλου του έτους 2024  (Αιτήσεις 19/06/2024 έως 02/07/2024)

Σημείωση:

O αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εστάλη στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του/της υποψήφιου/ας για όσους δεν τον γνωρίζουν. 

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Αναλυτική κατάταξη ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ Α ΚΥΚΛΟΣ 2024

Συνοπτική κατάταξη ανά φορέα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ Α ΚΥΚΛΟΣ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων αρχής γενομένης απο την Παρασκευή 05/07/2024

Κατόπιν επικοινωνίας της υπηρεσίας μας με το ΑΣΕΠ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 

Οι Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της 1ης διαδικασίας: (Υποβολή Αιτήσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2024) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, με βάση την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.29637/30-05-2024 (Β’3072) (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ465ΦΥΟ-9ΒΙ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού» του Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Υγείας, τα οποία αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας στις 04/07/24, υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 έως και την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2024. Η ένσταση υποβάλλεται, χωρίς τη συνοδεία παράβολου, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) είτε κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.11510).

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: Έντυπο ένστασης

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ