7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το ΠΑΓΝΗ (αιτήσεις εώς και 03/8)

Ιουλ 18 2016 3:33 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Αριθμ. Πρωτ.: 9341   Ημερομηνία: 14-7-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’, για το Νοσοκομείο μας:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ωτορινολαρυγγολογίας

Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογίας

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠαΓΝΗ  εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή  από 15/07/2016 έως και 03/08/2016.

Επίσης μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Διασταύρωση Σταυρακίων Βουτών  ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067.

Αίτηση - Υπεύθυνες δήλώσεις

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή