7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ για Γ.Ν. - Κ.Υ. Ιεράπετρας (αιτήσεις εώς και 29 Ιουνίου)

Ιουν 10 2016 1:16 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν.- Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Καρδιολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία 

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Αναισθησιολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία

Η αίτηση - δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών ήτοι από 10-6-2016 έως και 29-6-2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά μαζί με τα δικαιολογητικά, με συστημένο δέμα, στην καθορισμένη ημερομηνία και στη Δ/νση:

Γεν. Νοσ/μείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας,

Καλημεράκη 6 Ιεράπετρα Κρήτης Τ.Κ. 72 200.

Αιτήσεις -δηλώσεις μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο

Προσωπικού (Πετρούλα Κατσιδονιώτη) και στο τηλέφωνο 28423 - 40205 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αίτηση - Υπεύθυνες δήλώσεις

Περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμένη προκήρυξη

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή