Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία

Απρ 5 2021 5:28 μμ

Προκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία- Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Πλοία

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Περισσότερες λεπτομέρειες , αιτήσεις και κανονιστική ΦΕΚ:

ιστοσελίδα Υπουργείου

Αρχείο: Προκήρυξη - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ