7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ιαν 18 2017 10:56 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών,

Εσταυρωμένος,

Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληροφορίες: Δ. Τασούλης

Τηλέφωνο: 2813 - 404443

Τηλεο-ομοιοτυπία (fax): 2813 - 404428, 2810 - 331570

Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail):

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση της κάτωθι μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών

ημερών και συγκεκριμένα από 17-1-2017 έως και 6-2-2017.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική Δ/νση 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813404443).

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) καθώς και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (www.hc-crete.gr).

Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή