7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ

Ιουλ 5 2017 11:21 πμ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση της κάτωθι μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΧΑΡΑΚΑ

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών

και συγκεκριμένα από 6-7-2017 έως και 25-7-2017.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή