7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Διευθυντή, ειδικότητας Παθολογίας του ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. της έδρας Άγιος Νικόλαος)..

Απρ 19 2018 9:07 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Οργανική Μονάδα Έδρας, Άγιος Νικόλαος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την πλήρωση:

1. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Διευθυντή, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET, μέσα σε προθεσμία που αρχίζει στις 04-05-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-05-2018 ώρα 23.59. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ Ε.Ο Ηρακλείου-Μοιρών Εσταυρωμένος ΤΚ 71500, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση . καθώς και στην ιστοσελίδα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου (www.agnhosp.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr).

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή