7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ και Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Σεπ 21 2017 11:53 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληροφορίες: Δ. Τασούλης

Τηλέφωνο: 2813 - 404443

Τηλεο-ομοιοτυπία (fax): 2813 - 404428, 2810 - 331570

Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): dynamiko at hc-crete.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, για

τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ευθύνης του Κ.Υ. Μοιρών

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ του Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών

ημερών και συγκεκριμένα από 19-9-2017 έως και 9-10-2017.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις

τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική Δ/νση 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813-404443, 2813-404432). 

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή