7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Panacea Free Webinar April 18

Απρ 17 2019 1:49 μμ

Healthcare has quickly become an attractive target for cybercrime for two fundamental reasons: it is a rich source of valuable data and its defences are weak.

Cybersecurity breaches can have severe consequences such as data stealing and ransomware as well as attacks on medical devices. As a result, breaches can reduce patient trust, weaken health systems and threaten human life.

This webinar will present the planned work of PANACEAresearch which proposes to embrace a people-centric model while delivering innovative, risk-based, cybersecurity solutions in healthcare.

In the period 2019-2021, PANACEAresearch will deliver an innovative cybersecurity toolkit, providing a holistic approach for Health Care Institutions made up of a combination of technical (SW platforms for dynamic risk assessment, secure information sharing & security-by-design) and non-technical (procedures, governance models, people behaviour tools) elements.

PANACEAresearch is structured to ensure a strong and continuative collaboration between end-users and researchers/developers, with the involvement of end-users at 3 European health care centres, also comprising devices utilised for remote care & homecare settings.

AGENDA Thursday April 18  (time is Greece Time)

12:00 - 12:10 | "PANACEAresearch and its opportunities for collaboration", Pasquale Mari - FPG

12:10 - 12:20 | "Innovative cyber security solutions in healthcare", Matteo Merialdo - RHEA

12:20 - 12:30 | "Engaging users in people-centric solutions developement", Ivan Tesfai Ogbu - RINA-C

12:30 - 12:40 | "Q&A"

REGISTER NOW - 18th April 12:00

Επιστροφή