Ανάρτηση ενιαίων πινάκων αποτελεσμάτων εξετάσεων ειδικευομένων νοσηλευτών 7ης ΥΠΕ Κρήτης, περιόδου Ιουνίου 2024

Ιουλ 4 2024 11:42 πμ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 τους ενιαίους πίνακες αποτελεσμάτων εξεταζομένων στις νοσηλευτικές ειδικότητες «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική», «Χειρουργική Νοσηλευτική», «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογική Νοσηλευτική», και «Νοσηλευτική Παίδων» εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2024. 

Οι πίνακες φαίνονται αναλυτικά παρακάτω : 

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» της περιόδου Ιουνίου 2024

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» της περιόδου Ιουνίου 2024

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» της περιόδου Ιουνίου 2024

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Νοσηλευτικής Καρδιαγγγειακών Παθήσεων» της περιόδου Ιουνίου 2024

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Παθολογικής Νοσηλευτικής» της περιόδου Ιουνίου 2024

Ενιαίος πίνακας βαθμολογίας εξεταζομένων της ειδικότητας «Νοσηλευτικής Παίδων» της περιόδου Ιουνίου 2024

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ