Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή Νοσηλευτών/τριων

Σεπ 15 2020 11:00 πμ

Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή Νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα για τη λήψη ειδικότητας «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής για το χρονικό διάστημα 2020-2021  και υπέβαλαν την αίτηση τους από 14-07-2020 έως 31-07-2020 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω τα αποτελέσματα.

Αρχείο: Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ