Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών, εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων: «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Νοσηλευτικής Παίδων» και «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»

Μαϊ 16 2024 10:20 πμ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Αιτήσεων για την συμμετοχή στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών της περιόδου Ιουνίου 2024 προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» ,β) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», γ) της «Παθολογικής Νοσηλευτικής», δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε) της «Νοσηλευτικής Παίδων» και στ) της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»".

Ως ημερομηνία διενέργειας των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται:

  • η 4η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 13:00 , για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»
  • η 5η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 13:00 , για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Παθολογικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Παίδων».

Ο χρόνος εξέτασης είναι μία (1) ώρα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια με την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας να έχουν οι συντονιστές εκπαίδευσης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της 7ης Υ.ΠΕ. για τις ειδικότητες: α) της “Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής” ,β) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», γ) της «Παθολογικής  Νοσηλευτικής», δ) της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», ε)της «Νοσηλευτικής Παίδων» και στ) της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής»", ορίζεται το Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ταχ. δ/νση:  Λεωφ. Πανεπιστημίου, Ηράκλειο 715 00, Ηράκλειο).

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, από τις 20 Μάϊου 2024, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 7η Υ.ΠΕ. 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα έως και τις 31 Μάϊου 2024  ημέρα Παρασκευή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (e–mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  exetaseiseidikotitashc-crete.gr

Αιτήσεις ανυπόγραφες/εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

Μακράκη Ειρήνη,  τηλ επικοινωνίας : 2813-404424, email: emakrakihc-crete.gr 

 

Οι Αιτήσεις για τη συμμετοχή  στη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων για κάθε ειδικότητα έχουν ως ακολούθως:

Αίτηση για την «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική»

Αίτηση για την «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» 

Αίτηση για την «Παθολογική Νοσηλευτική»

Αίτηση για την «Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Παθήσεων»

Αίτηση για την «Νοσηλευτική Παίδων»

Αίτηση για την «Χειρουργική Νοσηλευτική»

Αρχείο: Ανακοίνωση για γραπτές εξετάσεις νοσηλευτικών ειδικοτήτων περιόδου Ιανουαρίου 2024

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ