Παράταση πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων Νοσηλευτών/τριών για τη λήψη ειδικότητας στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική στα Νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ιαν 12 2021 11:20 πμ

Σε εφαρμογή του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-05-2020), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4764/2020( ΦΕΚ 256/τ. Α΄/23-12-2020) ανακοινώνουμε την παράταση υποβολής Αιτήσεων για την κάλυψη σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής.

Οι θέσεις φορούν υποψήφιους που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα. Η κατανομή ανά μονάδα υγείας αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα.

Το 30% των θέσεων θα καλυφθεί από υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και το 70% από υποψήφιους αποφοίτους ΑΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι νοσηλευτές/τριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

N.4690

N  4764-2020 ΦΕΚ256-23-12-2020 (ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΩΝΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΤΛ)

Γ6αΓ.Π. 39226 (ΦΕΚ 2656) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ