Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Νοσηλευτών/τριων που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα για τη λήψη ειδικότητας νοσηλευτικής στη Δημόσια Υγεία / Κοινοτική Νοσηλευτική

Ιαν 13 2021 12:58 μμ

Σε εφαρμογή του Νόμου 4690/2020 (ΦΕΚ 104/τ.Α΄/ 30-05-2020), όπως τροποποιήθηκε μα την παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4737/2020 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/22-10-2020) ανακοινώνουμε την παράταση υποβολής Αιτήσεων για την κάλυψη είκοσι δύο (22) θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

Οι θέσεις αναφέρονται σε υποψήφιους/ες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα.
Το 30% των θέσεων θα καλυφθεί από υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και το 70% από υποψηφίους αποφοίτους ΑΤΕΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες καλούνται να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση : .

Παρακάτω τα σχετικά έγγραφα

N  4764-2020 fek256-23-12-2020 (ΠΑΡΑΤΑΣH ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

N.4690

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Γ6αΓ.Π. 39226 (ΦΕΚ 2656) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ν. 4737 -2020 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ docx

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ_4041_2020_ΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.pdf

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ