Ανάρτηση αυτοματοποιημένου καταλόγου υποψηφίων για 38 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Οκτ 9 2020 11:31 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης σήμερα, Παρασκευή 9/10/2020 τον αυτοματοποιημένο κατάλογο υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα  και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης  δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης  πλην της συνέντευξης, που αφορά σε 38 θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων αρμοδιότητας 7ης Υ.Πε. Κρήτης

Ø  αρ. πρωτ. 14379/22-09-2020 προκήρυξη του Πα.Γ.Ν.Η

Ø  αρ. πρωτ.  1876/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν. Αγίου Νικολάου

Ø  αρ. πρωτ.  1344/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.- Κ.Υ Σητείας

Ø  αρ. πρωτ.  20539/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.Χανίων

Ø   αρ.πρωτ. 11207/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.Ρεθύμνου

Ø  αρ. πρωτ. 597/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν.-Κ.Υ Ιεράπετρας

Ø  αρ. πρωτ.18374/22-09-2020 προκήρυξη του Γ.Ν «Βενιζέλειο – Πανάνειο»

Αρχείο: Αυτοματοποιημένος κατάλογος υποψηφίων

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ