ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

Σεπ 9 2022 10:02 πμ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης  αυτοματοποιημένους πίνακες υποψηφίων (αναλυτικά και συγκεντρωτικά) με σειρά κατάταξης ανά θέση, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και τις προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης όπως αυτές εγκρίθηκαν με την με αρ. Πρωτ. Αρ. Γ4α/ΓΠ.45011/04-08-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας.

Αναλυτικά Αποτελέσματα

Αρχείο: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ