ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ στο Γ.Ν. Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας

Μαρ 17 2023 2:17 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο εκτελών χρέη Αναπληρωτή Διοικητή της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου : 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση των κατωτέρων θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, επι θητεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου :

  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή
  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 24-03-2023 ώρα 12:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 07-04-2023 ώρα 24:00.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

Αρχείο: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ