7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων Επιμελητή Β γιατρών κλάδου ΕΣΥ, για τρεις (3) ειδικότητες στο Γ.Ν Λασιθίου (ΑΟΜ Ιεράπετρα)

Μαϊ 22 2019 8:06 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Προκήρυξη πλήρωσης τριών (3) θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ, τριών ειδικοτήτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 11/06/2019 ώρα 12:00 και λήγει στις 01/07/2019 ώρα 12:00.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης «7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού – 3ο χλμ. Εθν. Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος – Τ.Κ. 71500 – Τ.Θ.1285 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ», αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Αναλυτικά ολόκληρη η προκήρυξη με τις ειδικότητες στο συννημμένο αρχείο.

Αρχείο: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ