Προβολή κατάστασης τιμολογίων Προμηθευτών

Κεντρική Υπηρεσία 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προσοχή:

1. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, προκειμένου να υπάρχει ανακούφιση στην εξυπηρέτηση και στην τηλεφωνική επικοινωνία με το λογιστήριο της 7η ΥΠΕ Κρήτης

2. Όλα τα πεδία πιστοποίησης είναι υποχρεωτικά!.

3. Απαγορεύεται ρητώς η άσκοπη χρήση της παρούσας φόρμας. Παράνομη χρήση διώκεται ποινικώς.

4. Η προβολή της κατάστασης των τιμολογίων σας γίνεται με βάση το έτος έκδοσης τους.

5. Η προβολή και η κατάσταση των τιμολογίων είναι online με το πληροφοριακό σύστημα του λογιστηρίου της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Σημείωση : ο κωδικός προμηθευτή είναι ο ίδιος κωδικός όπως στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αφού έχουμε κοινό πληροφοριακό σύστημα, ενώ ο κωδικός περιοχής είναι ο ταχυδρομικός κωδικός του προμηθευτή

Για πληροφορίες για κωδικούς προμηθευτή μιλάτε με τον κ. Ρουσσάκη Μανώλη στο λογιστήριο 7ης ΥΠΕ στο τηλ. 2813-404448 (ώρες γραφείου) ή στείλτε email στο : logistirio@hc-crete.gr

Για την εφαρμογή πατήστε : εδώ

(C) Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης,  τηλ. 2813-404438, informatics@hc-crete.gr

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ