Συζητήσεις

Η συμμετοχή σας στις συζητήσεις ΔΕΝ πρέπει να περιλαμβάνει υβριστικά σχόλια και εκφράσεις. Η "σωστή" συμμετοχή, εξασφαλίζει και τη συνέχεια της υπηρεσίας αυτής, καθώς δεν γίνεται άμεσος έλεγχος των συζητήσεων. Ο σεβασμός και η κόσμια συμπεριφορά σε πιθανά διαφορετικές απόψεις απαιτείται. Η Δ/νση Πληροφορικής της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης), μπορεί να σβήνει ή να τροποποιεί, οποιοδήποτε σχόλιο. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση σε οποιοδήποτε ip. Συνεπώς πιθανή απόκλιση από κόσμιες συμπεριφορές, κατά την άποψη στελεχών της Δ/νσης Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ, θα οδηγεί σε απαγόρευση πρόσβασης του ip του υπολογιστή του χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση.
Γίνεται αυτόματη διαγραφή εγγραφών που δημιουργήθηκαν πάνω από ένα μήνα. Απαγορεύεται η δημοσίευση αποπροσανατολιστικών σχολίων/εγγραφών.


EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ