Καλώς ορίσατε...

Στη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ανήκουν όλες οι δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας της Κρήτης (κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας). Η κεντρική υπηρεσία (Διοίκηση) στεγάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης έχει υπό την εποπτεία της όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, σχεδιάζοντας και ελέγχοντας το όλο υγειονομικό σύστημα της Κρήτης, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα...