Υγεία

Υγεία, τίμιον αλλ' ευμετάστατον...

Η Κρήτη διαθέτει 8 νοσοκομεία, 14 Κέντρα υγείας και 134 περιφερειακά ιατρεία. Το δίκτυο υγείας της Κρήτης, συμπληρώνεται από την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, μέσω του ΕΚΑΒ. Η Κρήτη καλύπτει κάθε είδους πρόβλημα υγείας εκτός από σπανιότατα νοσήματα. Τα νομαρχειακά νοσοκομεία, καλύπτουν μέχρι και τις δευτεροβάθμιες ανάγκες φροντίδας υγείας, ενώ το ΠΑΓΝΗ καλύπτει και τις τριτοβάθμιες ανάγκες.

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ