Υγεία

Υγεία, τίμιον αλλ' ευμετάστατον...

Η Κρήτη διαθέτει 8 νοσοκομεία, 14 Κέντρα υγείας και 134 περιφερειακά ιατρεία. Το δίκτυο υγείας της Κρήτης, συμπληρώνεται από την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, μέσω του ΕΚΑΒ. Η Κρήτη καλύπτει κάθε είδους πρόβλημα υγείας εκτός από σπανιότατα νοσήματα. Τα νομαρχειακά νοσοκομεία, καλύπτουν μέχρι και τις δευτεροβάθμιες ανάγκες φροντίδας υγείας, ενώ το ΠΑΓΝΗ καλύπτει και τις τριτοβάθμιες ανάγκες.

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ