7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ιστορικά στοιχεία κόστους – παραγωγής νοσοκομείων της Κρήτης

Μαϊ 30 2013 12:57 μμ

Στο συνημμένο έγγραφο του Excel παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία κόστους και παραγωγής των νοσοκομείων της Κρήτης από τα έτη 2001 ως και 2012.

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η εξέλιξη:

  • Των λειτουργικών δαπανών
  • Του μέσου κόστους ανά ασθενή (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας)
  • Του μέσου κόστους ανά ασθενή με βάση μόνο τις λειτουργικές δαπάνες
  • Του μέσου κόστος ανά ημέρα νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας)
  • Του μέσου κόστους ανά ημέρα νοσηλείας με βάση μόνο τις λειτουργικές δαπάνες
  • Των νοσηλευθέντων ασθενών
  • Των εξετασθέντων ασθενών

mk ana astheni

Επιστροφή