7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Μελέτη αποδοτικότητας και νοσοκομειακού κόστους

Φεβ 9 2013 7:22 μμ

Η μελέτη εκπονήθηκε από την ΕΣΔΥ, και αποτυπώνει την σαφέστατη μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων υγείας με ταυτόχρονη αύξηση της επισκεψιμότητας τους, συγκρίνοντας τα έτη 2011 και 2010. Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο.

Αρχείο: Σύγκριση νοσοκομειακού κόστους λειτουργίας ετών 2010 vs 2011

Επιστροφή