7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υλικό τεκμηρίωσης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Μαϊ 25 2016 4:26 μμ

Στην προσπάθεια να γίνει κτήμα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων Φορέων του η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον Τομέα της Υγείας της χώρας, η 7η ΥΠΕ Υγείας ενημερώνει για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο Υπουργείο Υγείας. 

 Οι εκδοτικές αυτές προσπάθειες αποτελούν πολύτιμα εργαλεία τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής υγείας και αποτελούν πηγές άντλησης εξαιρετικά χρήσιμων στοιχείων, όπως ενδεικτικά:

 - Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στον Τομέα της Υγείας

- Το ύψος της δημόσιας, ιδιωτικής και συνολικής δαπάνης για την Υγεία

- Οι μη ικανοποιούμενες υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού

- Το σύνολο των Μονάδων Υγείας όλων των βαθμίδων και εξειδικεύσεων, οι διαθέσιμες κλίνες και η διάρθρωσή τους στην επικράτεια

- Το σύνολο των επαγγελματιών υγείας και των ειδικοτήτων

- Τα αντίστοιχα μεγέθη του ιδιωτικού τομέα

- Οι υποδομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

- Ο βαθμός υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας

- Η σύγκριση με αντίστοιχα μεγέθη άλλων χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

- To υγειονομικό προφίλ του πληθυσμού και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές υγείας και κοινωνικής ευημερίας

 Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους θα βρείτε:https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 1. Την έκδοση "Barriers and facilitating factors in access to health services in Greece" (2013)

2. Το έντυπο "Greece, Highlights on Health and Well-being" (2016)

3. Το έντυπο "Greece, Profile of Health and Well-being" (2016)

Επιστροφή