Στοιχεία real time

Επιλέγοντας από το αμέσως παρακάτω μενού, μπορείτε να δείτε στοιχεία παραγωγής των μονάδων υγείας της Κρήτης, που ισχύουν αυτή την στιγμή (τη στιγμή που κάνετε κλικ), όπως αυτά αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (on-line).

Προσοχή: Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τις μονάδες υγείας της Κρήτης και γι' αυτό θα υπάρχει σχετική καθυστέρηση. Επίσης πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί μια αναζήτηση, προκειμένου να αιτηθείτε επόμενη.

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο - Πανάνειο

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο Άγιος Γεώργιος

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Σητείας

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεάπολης

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ