Παιδί - Έφηβος

  • Υπηρεσίες και Στελέχωση Κοι.Κε.ΨΥΠΕ Ρεθύμνου

    Μαρ 9 2020 10:21 πμ

    Υπηρεσίες και Στελέχωση Κοι.Κε.ΨΥΠΕ Ρεθύμνου το οποίο θεσμοθετήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. Γ3α/Γ.Π.οικ. 63463/2018 (ΦΕΚ 3581Β’/22.08.2018) «Σύσταση Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υ … more

  • Πρόληψη κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών.

    Απρ 18 2013 2:36 μμ

    Αντικείμενο της παρούσας μελέτης απετέλεσε η ανάδειξη ορισμένων μορφών καλής πρακτικής, σε Ευρώπη και Ελλάδα, που σχετίζονται με την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης - παραμέλησης και γενικότερα της α … more

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ