7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Χάρτης Ψυχικής Υγείας

Στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια λειτουργεί και δραστηριοποιείται ένα σύνολο από δομές ψυχικής υγείας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις δομές ψυχικής υγείας ανά κατηγορία που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, μέσω google maps. Σημειώνεται ότι οι ενδείξεις των γεωγραφικών συντεταγμένων δεν είναι ακριβείς.

Όλες οι δομές ψυχικής Υγείας


Προβολή Χάρτης Ψυχικής Υγείας Κρήτης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Νοσοκομεία-Κλινικές Ψυχικής Υγείας


Προβολή Νοσοκομεία-Κλινικές Ψυχικής Υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Ξενώνες Αποασυλοποίησης


Προβολή Ξενώνες Αποασυλοποίησης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Οικοτροφεία Ψυχικής Υγείας


Προβολή Οικοτροφεία σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Προστατευόμενα διαμερίσματα


Προβολή Προστατευόμενα Διαμερίσματα σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Κέντρα Ψυχικής Υγείας


Προβολή Κέντρα Ψυχικής Υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Σύλλογοι ψυχικής υγείας


Προβολή Σύλλογοι ψυχικής υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Λοιπές δομές ψυχικής υγείας


Προβολή Λοιπές Δομές Ψυχικής Υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Δομές για παιδιά / εφήβους


Προβολή Δομές παιδιού/εφήβου σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους