7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Ποιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Κατηγορία: Ημερίδες

Ημερομηνία Δράσης: 25/9/2013

Στο πλαίσιο των Συνεδρίων Ποιότητας που έχει αναπτύξει η Δ/νση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια των Ασθενών και στη διαρκή βελτίωση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας», η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης- Δ/νση Προγραμματισμού, κρίνοντας αναγκαία την επιμόρφωση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα ποιοτικής παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας σε θέματα ποιότητας αλλά και την ανάγκη ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών ποιότητας που εφαρμόζονται στην  7η  Υγειονομική  Περιφέρεια Κρήτης  και με στόχο τη μεταλαμπάδευση της γνώσης και της τεχνογνωσίας των βέλτιστων πρακτικών σε  νοσοκομεία της ίδιας ΥΠΕ αλλά και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Εργαστήριο με θέμα «Βέλτιστες Πρακτικές Ποιότητας της 7ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Κρήτης». 

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2013  στο Ξενοδοχείο AKALI HOTEL  στα Χανιά.

Σχετικό αρχείο: Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου