7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Συνέντευξη τύπου, λόγω της δημιουργίας πλατφόρμας δημοσκοπήσεων/ερευνών

Ημερομηνία Δράσης: 23/2/2016

Στην συνέντευξη τύπου, παρουσία της Υποδιοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Δρ. Άννας Τριχοπούλου, του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ Κρήτης κ. Μανώλης Τσικνάκη και των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει ορισθεί από τους δυο φορείς, θα ανακοινωθεί η έναρξη της έρευνας αξιολόγησης ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας, που πρόκειται να υλοποιηθεί στην υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, προς ενημέρωση των πολιτών.

Η έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Οκτώβριο του 2015, μεταξύ 7ης ΥΠΕ και ΤΕΙ Κρήτης.

Σχετικό αρχείο: Σύντομη περιγραφή πλατφόρμας δημοσκοπήσεων