Η κρήτη μας

Η υγεία στην Κρήτη

Γεωγραφικά στοιχεία της Κρήτης Δημογραφικά στοιχεία της Κρήτης Στοιχεία για την υγεία στην Κρήτη Η πρόταση μας για την Υγεία στην Κρήτη

Ο χάρτης υγείας αποτελείται από τέσσερις(4) κύριες ενότητες:  Γεωγραφία, Δημογραφία, Ιστορία της Υγείας, ΥΓΕΊΑ- Η πρόταση μας.

Οι ενότητες αυτές θα είναι ενεργές σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, Νομών και Δήμων.

Στόχος μας να συνδεθούν οι τοπικές ιδιομορφίες ( γεωγραφία,δημογραφία, ιστορία) με την ανάγκη των πολιτών για πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία με κριτήριο τις αντικειμενικές ανάγκες.

Τα πρωτογενή Δεδομένα τα οποία αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών GIS, Matlab, SPSS, παραχωρήθηκαν από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομίας –Υποδομών –Ναυτιλίας και Τουρισμού,  Ανοικτά δεδομένα Δημόσιας Διοίκησης, 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση πληροφρικής και Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας).

Υπεύθυνη διαχείρισης  και εκπόνησης μελέτης: κ. Πιστόλλα Γεωργία (Phd, MSc,GIS Analyst)

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ