Γεωγραφία/Χάρτες Δήμων Νομού Ρεθύμνου

Δήμος Αγίου Βασιλείου

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Λάμπης και Φοίνικα. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 354.33 τ.χλμ

Για να κατεβάσετε σε πολύ υψηλή ανάλυση τους παραπάνω χάρτες που αναφέρονται στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, κάντε κλικ εδώ (περίπου 20ΜΒ).

Δήμος Αμαρίου

Ο Δήμος Αμάριου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Συβρίτου και Κουρητών. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 277.74 τ.χλμ

Για να κατεβάσετε σε πολύ υψηλή ανάλυση τους παραπάνω χάρτες που αναφέρονται στον Δήμο Αμαρίου, κάντε κλικ εδώ (περίπου 23ΜΒ).

Δήμος Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων βρίσκεται στα ανατολικά του νομού Ρεθύμνης   και έχει  έκταση 130,958 km2 . 

Για να κατεβάσετε σε πολύ υψηλή ανάλυση τους παραπάνω χάρτες που αναφέρονται στον Δήμο Ανωγείων, κάντε κλικ εδώ (περίπου 21ΜΒ).

Δήμος Μυλοποτάμου

Ο Δήμος Μυλοποτάμου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Γεροποτάμου και Κουλούκωνα και της κοινότητας Ζωνιανών. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 337,93 τ.χλμ 

Για να κατεβάσετε σε πολύ υψηλή ανάλυση τους παραπάνω χάρτες που αναφέρονται στον Δήμο Μιλοποτάμου, κάντε κλικ εδώ (περίπου 25ΜΒ).

Δήμος Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης  συστάθηκε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αρκαδίου, Λαππαίων, Ρεθύμνης και Νικηφόρου Φωκά . Η έκταση του νέου Δήμου είναι 397.48 τ.χλμ

Για να κατεβάσετε σε πολύ υψηλή ανάλυση τους παραπάνω χάρτες που αναφέρονται στον Δήμο Ρεθύμνου, κάντε κλικ εδώ (περίπου 23ΜΒ).

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ