Μήνυμα Διοικητή

Tags: Μήνυμα Διοικητή

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από 19/09/2019, έχει, ως νέα Διοικήτρια, την κα Μπορμπουδάκη Ελένη, που αντικατέστησε την κα Μαυρομμάτη Ελένη. Το μήνυμα της κας Μπορμπουδάκη, θα αναρτηθεί προσεχώς

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ