Μήνυμα Διοικητή

Tags: Μήνυμα Διοικητή

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, από 18/08/2022, έχει, ως νέο Διοικητή, τον κ.  Παπαβασιλείου Νεκτάριο, που αντικατέστησε την κα Μπορμπουδάκη Ελένη. Το μήνυμα του κ. Παπαβασιλείου, θα αναρτηθεί προσεχώς

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ