7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΚΥΑ με αριθμ. Α3(γ) ΓΠ/οικ. 25132/04-04-2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/04-04-2016).

Περιγραφή: Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας.

Αρχείο νομοθεσίας: ΚΥΑ-25132-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή