7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος υπ΄αριθμ. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/07-03-2016).

Περιγραφή: Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4370-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή