7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος υπ΄αριθμ. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/26-4-2016)

Περιγραφή: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4384-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή