7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος υπ΄αριθμ. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/27-07-2016).

Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4407-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή