7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος υπ΄ αριθμ. .4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015)

Περιγραφή: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4354-2015

Έτος: 2015


Επιστροφή