7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος υπ΄ αριθμ. .4410/2016 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/03-08-2016)

Περιγραφή: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση ....΄..... και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4410-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή