Νόμος 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ. Α'/28-09-1999)

Περιγραφή: Κρατικές Προμήθειες.

Αρχείο νομοθεσίας: 2741-1999

Έτος: 1999


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ