Νόμος 2955/2001 (ΦΕΚ 256/τ. Α'/02-11-2001)

Περιγραφή: Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: 2955-2001

Έτος: 2001


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ