Νόμος 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ. Α'/18-06-2007)

Περιγραφή: Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: 134-2007-1.PDF

Έτος: 2007


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ