Νόμος 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ. Α΄/08-08-2014)

Περιγραφή: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4281

Έτος: 2014


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ