7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Νόμος 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016)

Περιγραφή: Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 4368-2016

Έτος: 2016


Επιστροφή