Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α'/10-07-2007)

Περιγραφή: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).

Αρχείο νομοθεσίας: 150-2007-1.PDF

Έτος: 2007


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ