7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106 (ΦΕΚ 314/τ Β΄/15-02-2016)

Περιγραφή: Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας.

Αρχείο νομοθεσίας: Υπουργική Απόφαση (314-2016)

Έτος: 2016


Επιστροφή