7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υπουργική Απόφαση με αριθμ. οικ.113385/2015 (ΦΕΚ 35/τ Β΄/14-01-2015)

Περιγραφή: Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης.

Αρχείο νομοθεσίας: Υπουργική Απόφαση(35-2015)

Έτος: 2015


Επιστροφή