7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Υπ. Α. Υ4α/οικ. 13740/27-03-2012.

Περιγραφή: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Υα/οικ. 85649/27-7-2011 κοινής υπουργικής απόφασης "Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ". (ΦΕΚ 1702/Β΄/2011.

Αρχείο νομοθεσίας: 940-KEN-1.pdf

Έτος: 2012


Επιστροφή